Výberové konanie na obsadenie trénerských pozícií na sezónu 2019/2020

Športový klub polície Modrí Draci Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie trénerských pozícií na sezónu 2019/2020 pre vodnopólové kategórie:

 • PRÍPRAVKA
 • 11-ROČNÍ
 • MLADŠÍ ŽIACI
 • STARŠÍ ŽIACI
 • KADETI
 • JUNIORI A MUŽI
 • ŽIAČKY
 • KADETKY
 • JUNIORKY A ŽENY

Informácie o pracovnej pozícii:

 • plná zodpovednosť za prípravu a dodržiavanie tréningového procesu v sezóne 2019/2020,
 • spolupráca s ostatnými trénermi klubu,
 • pravidelné reporty k dodržiavaniu stanovených a schválených tréningových plánov,
 • organizovanie výjazdov na zápasy a turnaje podľa požiadaviek a smerníc klubu,
 • termín nástupu: od 1. 8. 2019 alebo 1. 9. 2019,
 • druh prac. pomeru: dohoda podľa Obch. zákonníka, resp. podľa Zákona o športe na dobu určitú.

Požiadavky pre uchádzačov:

 • min. trénerská licencia triedy 1 a viac,
 • prax min. 3 roky (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva, prípadne hráč seniorského A-mužstva),
 • morálna bezúhonnosť a profesionalita,
 • schopnosť vypracovať tréningový plán na celú sezónu,
 • vytvorenie pravidiel pre hráčov (hráčky) za účelom akceptácie tréningového plánu,
 • dobrý zdravotný stav,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • príjemné vystupovanie, vzťah k výchove detí a mládeže,
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť a aktívny prístup k práci.

Potrebné doklady:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • kópia dokladu potvrdzujúceho trénerskú licenciu,
 • životopis,
 • spracovanie cieľov a vízií práce v klube,
 • potvrdenie o doterajšej trénerskej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v znení:

„ Dolu podpísaný /á/ ………..

/titul, meno, priezvisko, bydlisko/ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení, týmto dávam súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy v zmysle platných predpisov a kopírovanie osobných a úradných dokumentov potrebných k tejto agende“.

 Ostatné informácie:

 • do svojej ponuky prosím uveďte Váš telefonický a e-mailový kontakt,
 • uchádzačov úspešne vybratých do 2. kola upovedomíme telefonicky alebo e-mailom,
 • neúspešný uchádzač bude oficiálne vyrozumený e-mailom.

Termín uzavretia prihlášok: 14. 7. 2019.

Svoje ponuky zasielajte na e-mail: modridraci@modridraci.sk

Športový klub polície Modrí Draci Košice si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie tohto výberového konania bez oznámenia dôvodu.

DOKUMENT V PDF NÁJDETE TU: VÝBEROVÉ KONANIE