VERNOSTNÁ KARTA MODRÍ DRACI & TIME-OUT

V klube ŠKP MODRÍ DRACI KOŠICE – STARÉ MESTO si vážime Vašu vernosť. A práve preto sme sa rozhodli odmeniť Vás vernostnou kartou: ŠKP MD + TimeOut.

Zároveň je to spôsob, ktorým sa chceme našim členom poďakovať!

Kto ma nárok obdržať našu vernostnú kartu?

Každý jeden člen, ktorý regulérne platí členské príspevky.

VERNOSTNÁ KARTA MODRÍ DRACI & TIME-OUT

Výhody

Odteraz budete za nákupy nášho výstroja odmenení:

Pri zakúpení výstroja ŠKP MD za každé minuté €uro obdržíte 0,1 € , ktoré si môžete uplatniť v našej partnerskej reštaurácii Time-Out Restaurant & Café alebo uplatniť zľavu na náš výstroj.

Aké výhody má člen?

V prípade úhrady jednorazovo na celý rok má člen nárok na klubovú kartu s kreditom 50 EUR. Po vyčerpaní kreditu je možné kartu dobiť, alebo môže slúžiť ako zľavová karta vo výške 10% na celý sortiment TimeOut (jedlo, nápoje a plavecký výstroj). Členovia, ktorí hradia poplatok mesačne si môžu kartu dobiť v pokladni TimeOut, alebo ju môžu využívať ako zľavovú kartu s výhodou 5% pri platbe v TimeOut.

Pre prípad straty alebo odcudzenia.

  • V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia klubovej karty je člen povinný oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Time-Out Restaurant and Café.
  •  Nová karta bude členovi vydaná za poplatok 3€ vo vopred stanovenom období a identifikačných dokladov člena, ktorý žiada o novú kartu.
  • Pri preberaní takto vyžiadaniej karty je potrebné, sa pri prevzatí preukázať platným dokladom totožnosti a číslom starej karty…..?
  • Pri strate karty,je za potreby čo najrýchlejšie nahlásiť stratu,aby nedošlo k jej zneužitiu-čerpaniu kreditu z karty.

Ochrana vašich osobných údajov:

Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom vyplneného registrovacieho formulára udeľujete spoločnosti ……………….., v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, telefónne číslo, email, trvalé bydlisko (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia vystavenia členstva v ŠKP MD + TO a vydania Vernostnej karty, ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav vyplývajúcich z podmienok vernostného systému ŠKP MD + TO vedenia databázy pre vernostný systém a spracovania štatistiky. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky spoločnosti ……………….

 

Spoločnosť …………………… sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení ochráni jej poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi spoločnosti:

Vyplnením prihlasovacieho formulára a poskytnutím kontaktných údajov nám udeľujete súhlas pre zasielanie informácií o marketingových aktivitách ……………………………….. vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, ale má plné právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

Poskytnutím elektronických kontaktov elektronickej pošty a telefónneho čísla dávate spoločnosti ………………… súhlas s tým, že ich prostredníctvom Vám môžeme zasielať obchodné informácie a/alebo propagačné materiály …………………Máte plné právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

 

Člen ……………………… a držiteľ vernostnej karty sa zaväzuje udržiavať poskytnuté osobné údaje v aktuálnej podobe a zároveň potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý člen ŠKP MODRÍ DRACI KOŠICE – STARÉ MESTO a držiteľ vernostnej karty má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, adresa, e-mail, telefón) tieto zmeny aktualizovať a následne ich zaslať na :

modridraci@modridraci.sk

Prostredníctvom internetových stránok vás budeme informovať o všetkých zmenách v programe ŠKP MD+TO alebo sa novinky dozviete priamo v reštaurácii. Prevádzkujúca spoločnosť (prevádzkovateľ) má právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá ŠKP + TO alebo pozmeniť podmienky členstva a výhody.

Spoločnosť………. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť tento vernostný program. Akékoľvek poskytované výhody nie sú právne vymáhateľné, zľavy a výhody sa nesčítavajú a nie je možné ich uplatňovať zároveň s inými zľavami, ak nie je stanovené inak.

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu :……………………. alebo telefonicky na čísle 090……….  .