Staň sa Modrým Drakom!

Pridaj sa k nám!

_

Prihláste vaše dieťa do prípravky Modrých Drakov

Aj naďalej rozširujeme svoju členskú základňu. Do prípravky nášho klubu sa môžu prihlásiť chlapci a dievčatá vo veku od 5 rokov. Rozvoj športových schopností (predovšetkým plávania), súťaživosti a priebojnosti detí má na starosti tím trénerov v zloženíBranislav Ďurčov, Tomáš Orem, Marián Tkáč, Erik Haluška a Jana Bružeňáková.

Prípravka nášho klubu je rozdelená na dve skupiny. V tej prvej sú deti, ktoré už vedia plávať a udržia sa na vodnej hladine, ovládajú základy a nepotrebujú plávacie vesty. V druhej skupine sú úplní začiatočníci, teda deti, ktoré majú vo vode vesty, učíme ich plavecké základy. Deti sú vo vekovom rozpätí od 5 do 8 rokov.

Každá skupina má na tréningu vždy dvoch trénerov. Deti trénujú trikrát týždenne, vždy hodinku v podvečernom alebo večernom čase. Každé dieťa si najprv môže vyskúšať nezáväzne náš tréning, či sa mu to bude páčiť. Neplavcov sa snažíme opatrným, ale zároveň aj zábavným a milým spôsobom zoznámiť s vodou.

Deti postupne učíme základy plaveckých štýlov – kraul, prsia a znak. U detí, ktoré už vedia plavecké základy a nepoužívajú už vesty, sa snažíme zdokonaliť techniku ich plávania, ale aj vytrvalosť či rýchlostné parametre. Deti v prípravke sa ešte nedostávajú do kontaktu s vodnopólovou loptou, ešte je na to skoro.

Až po opustení prípravky a presunu do tímu do 11 rokov naši mládežníci už privoňajú k vodnému pólu a jednotlivým zručnostiam. Ak chcete, aby vaše dieťa hralo vodné pólo za Modrých Drakov, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0904 399 999 alebo e-mailom: modridraci@modridraci.sk.

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie i prvý tréning vášho synčeka alebo dcérky v Mestskej krytej plavárni-Dragons aréne v Košiciach. Prvý tréning je bezplatný! Viac informácií na telefónnom čísle 0904 399 999.

Poplatky za tréningový proces od 08.09.2020 sú nasledovné:

55€/mesiac
10€ jednorazový ročný registračný poplatok do klubu ŠKP Modrí Draci
10€ jednorazový ročný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie

Členský príspevok je 30 EUR ročne (poplatok zahŕňa členské do ŠKP Modrí Draci a platbu do Slovenskej plaveckej federácie). Mesačný tréningový poplatok je 45 EUR. V prípade úhrady jednorazovo na celý rok má člen nárok na klubovú kartu s kreditom 50 EUR. Po vyčerpaní kreditu je možné kartu dobiť, alebo môže slúžiť ako zľavová karta vo výške 10% na celý sortiment TimeOut (jedlo, nápoje a plavecký výstroj). Členovia, ktorí hradia poplatok mesačne si môžu kartu dobiť v pokladni TimeOut, alebo ju môžu využívať ako zľavovú kartu s výhodou 5% pri platbe v TimeOut.