Rozhovor s viceprezidentkou klubu Alenou Harčarikovou

Vďaka fúzii Klubu plaveckých športov (KPŠ) Akademik Košice-Staré Mesto so Športovým klubom polície (ŠKP) Košice vznikol v roku 2012 nový klub, ktorý začal vystupovať  pod značkou ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto. Jeho viceprezidentkou je Alena Harčariková.

„Pri fúzii bolo pre mňa výzvou prevziať  a riadiť  klub, ktorý sa ocitol v problémoch. Chcela som sa s tým popasovať  a pozdvihnúť  celkovú úroveň klubu so silnou históriou,” vrátila sa do minulosti Alena Harčariková, viceprezidentka ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto.

Vodné pólo ju očarilo hneď  vď aka prvému zápasu, ktorý naživo sledovala v hľ adisku Mestskej krytej plavárne v Košiciach. „Bol to pre mňa úžasný zážitok. Hráči robili naraz veľ a vecí – plávali, hádzali loptu, rozmýšľ ali, komu prihrať  a ako brániť  súpera. A pritom boli niekedy viac pod vodou ako nad jej hladinou.”

Počas funkcionárskeho pôsobenia Aleny Harčarikovej získal seniorský tím mužov v slovenskej extralige jeden majstrovský titul, trikrát striebro a dva bronzy. „V seniorskej extralige by sme radi pokračovali v zbieraní medailí. Rozvíjať  chceme aj mládežnícku zložku. Záleží nám na napredovaní všetkých druhov plaveckých športov v Košiciach, chceme do nich zapojiť  čo najviac detí a mladých ľ udí. Verím, že naše spoločné vízie a ciele sa nám podarí naplniť  aj vď aka našim podporovateľom: ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Mestu Košice, mestskej časti Košice Staré-Mesto, reklamným partnerom, sponzorom, rodičom, hráčom, hráčkam, trénerom a členom klubu,” zadefinovala plány a ambície Modrých Drakov.

V rozhovore s Alenou Harčarikovou sme prebrali aj februárové personálne zmeny, ktoré zasiahli aj celú organizáciu ŠKP Košice. Tá je rozčlenená do siedmich oddielov (vodné pólo, plávanie, taekwondo, hokej, streľ ba, bojové umenie, motorizmus). Novým prezidentom organizácie ŠKP Košice sa stal Radoslav Sabol, funkcia viceprezidenta pripadla Pavlovi Komjáthymu, ktorý je zároveň aj šéfom vodnopólového klubu. „Jednotlivé športové oddiely doteraz fungovali na vlastnú päsť. Tieto zmeny odštartovali proces spájania síl. Súčasť ou nového vedenia ŠKP sú ľ udia, ktorí budú presadzovať  spoločné ciele – budovať  členskú základňu, vytvárať lepšie podmienky pre členov klubu, vychovávať  budúcich reprezentantov, spoločne pracovať  na budúcich úspechoch.“