Plávanie zlepšuje zdravotnú pohodu detí aj dospelých

Väčšina ľudí na našej planéte vie plávať. Slovo vie ale často znamená, že sa vo vode neutopia. Iba malé percento ľudí pláva správne. Niekedy je dôvodom zle naučený plavecký štýl, alebo absencia akejkoľvek inštruktáže pri učení sa. Plávanie zabezpečí človeku dokonalú dávku pohybu a vplýva aj na správne držanie tela. Samozrejme ak človek pláva tak, aby pohyb vo vode prospieval a neubližoval.
Ako sa dá štýl plávania zlepšiť? Spýtali sme sa Ľubici Sabolovej, ktorá zabezpečuje Kvalitné plavecké kurzy v Košiciach pre deti, mládež a vodnopólistov ŠKP Modrí Draci – najmä pre prípravku, kde aj vedie tréningy.

Ľubica, ako ste sa dostali k tejto práci?
Nuž… začalo to veľmi dávno, keď som ešte plávala a hrala vodné pólo. Na základe toho, že som väčšiu časť môjho života strávila pri vode, povedala som si jedného dňa, že prečo v tom nepokračovať. Už nie ako vodnopólistka, ale ako trénerka. Keďže som v tom čase žila v Španielsku, kurz som si urobila v Barcelone, kde som aj nadobudla moje takmer 5 ročné skúsenosti. V Barcelone som potom trénovala a aj učila plávať všetky vekové kategórie: od bábätiek až po 72 ročných seniorov.

Deti, ktoré prídu do prípravky a na kurzy vedia plávať? Majú už vo vode určité návyky?
Ku nám prichádzajú deti zo všetkých možných kategórii, čiže neplavci, začiatočníci, pokročilí, deti, ktoré už základný kurz absolvovali, ale nemajú správne návyky a štýl. Je to naozaj rôzne. Treba si najprv každého jedného vyskúšať a podľa výsledkov ho následne zatriedime do príslušnej kategórie. Deti väčšinou prichádzajú s návykom, že všetko kombinujú. Najčastejšie je to kraul v kombinácii s nohami na žabku, ako to poniektoré volajú… 🙂  Dýchanie takmer vôbec nekontrolujú. Tí, ktorí  neabsolvovali žiaden kurz, myslím nádych na minimálny 2.záber a vydychovanie do vody cez nos sa musia naučiť dýchať a chytiť správny návyk. Všetko však je o cviku a dá sa to pekne doučiť a vycibriť.

Akým plaveckým štýlom sa odporúča začať?
No určite kraulom, ktorý je najzákladnejší štýl vôbec. Ale samozrejme tomuto predchádza ešte celá rada adaptačných cvikov, kde sa dieťa musí zoznámiť s vodným prostredím a prostredím okolo vody, naučiť sa namočiť hlavu do vody, správne dýchať. A až po určitých krokoch sa prechádza na plavecký štýl a zdokonaľovanie techniky a koordinácie.

V bazénoch je niekedy vidno deti s plaveckými plutvami. Odporúčate ich použitie?
Áno, určite. Plutvy sú dôležitou súčasťou pri nácviku správnej techniky a získavaní sily nôh. Veľmi pomáhajú najmä v začiatkoch.

Oplatí sa uvažovať o kurzoch plávania pre deti aj v prípade, ak nechcú ďalej pokračovať vo vodných športoch?
Samozrejme áno. Nejde tu len o trénovanie za každú cenu. Každé dieťa je individuálne a má predpoklady na niečo iné.  Ale plávať by mal vedieť každý. Samozrejme nemusí to byť na profesionálnej úrovni.

Blíži sa leto a žiaľ je veľa nešťastných prípadov, kedy sa deti utopili v mori, či jazere. Ak by tieto deti mali aspoň základný výcvik plávania, mohlo sa mnohým nešťastným udalostiam predísť. V zahraničí je to normálny štandard. Deti navštevujú kurzy už od 2 rokov v pravidelných intervaloch. My nežijeme pri mori, ale k moru, alebo k jazeru takmer každé leto chodí väčšina z nás a tam číha nebezpečie na každom kroku. Preto sa treba deťom v tomto smere povenovať. Ich plavecké zručnosti potom môžu pomôcť pri predchádzaní rôznych nešťastných udalostí.

Voda so sebou prináša ešte aj ďalší bonus. Vo vode sa totiž okrem iného deti socializujú, nadobúdajú základné motorické vlastnosti, disciplínu, učia sa rešpektu a posilňujú si aj imunitu.

Vedia sa deti naučiť plávať aj počas letného tábora či kempu? Je tam dostatok času a priestoru na učenie sa? 
Nemôžem povedať jednoznačné áno alebo nie. Každé dieťa je iné a podľa jeho osobnosti sa naučí plávať alebo si vylepší svoj štýl, skok do vody, dýchanie. Ak do tábora, či kempu príde dieťa, ktoré má predpoklady, nebojí sa vody a veľmi sa chce naučiť plávať, tak sa naučí. Avšak pri deťoch, ktoré k vode ešte vytvorený vzťah nemajú, to zaberie viac času. Tu bude proces adaptácie zdĺhavejší. Tábor či kemp je však výborný štart. Snažíme sa zamerať na nedostatky každého jedného dieťaťa. Počas táboru, či kempu ich spoločne naprávame. Cieľ je doviesť deti za týždeň k čo najlepšiemu možnému výsledku. (info o táboroch a kempoch nájdete TU)

 

Rozhovor pripravila: Martina Valachová