Košice účastníkom 24-hodinovej plaveckej štafety Európskych miest športu

Košice boli Európskym mestom športu v roku 2016, Banská Bystrica v roku 2017 a Nitra v tomto roku 2018. Práve tieto tri mestá budú od štvrtka 27. decembra od 12. hodiny do piatka 28. decembra tiež do 12. hodiny na diaľku súťažiť v plaveckej 24-hodinovej štafete. Dejiskom akcie v Košiciach bude, prirodzene, Mestská krytá plaváreň-Dragons aréna.

Merania medzi mestami budú v počte naplávaných kilometrov a v počte účastníkov. V Košiciach budú ocenení aj najrýchlejší plavec, najrýchlejšia plavkyňa, najstarší plavec, najstaršia plavkyňa, najmladší plavec, najmladšia plavkyňa. Prihlásiť do súťaže sa môžu dobrovoľne, zápisom do zoznamu pri bazéne, kde uvedú svoje meno, priezvisko, vek, zaplávaný čas, telefón a e-mailovú adresu. Po ukončení a vyhodnotení im budú doručené zaujímavé vecné ceny.

Odmena sa ujde aj skupine s najväčším počtom plavcov v pomere k členskej základni –  počítajú sa iba plavci v pridelených hodinách organizátorom. Podmienkou je prezenčná listina overená skrutátorom počas hodiny. Najlepšia skupina získa predplatené 2 dráhy na dve hodiny od mesta Košice podľa vlastného výberu v roku 2019.

Na milé prekvapenie sa môže tešiť aj skupina s najviac odplávanými metrami (počet účastníkov nie je podmienkou) za 1 hodinu. Najlepšia skupina získa predplatené 2 dráhy na dve hodiny od mesta Košice podľa vlastného výberu v roku 2019.

No a čo zaujímavé pre všetkých fanúšikov Modrých Drakov, vecná cena pripadne aj tej fanúšikovskej stránke na Facebooku, ktorá bude mať najviac zdieľaní príspevku o 24-hodinovej plaveckej štafete Európskych miest športu, ktorej účastníkom sú aj Košice.

Súčasťou súťaže bude aj 2 x 12-hodinové plávanie pre verejnosť od 10. do 22. hodiny počas oboch dní, teda 27. aj 28. decembra 2018. Príďte si zaplávať pre zdravie a podporte Košice.