Info

Z dôvodu abdikácie Ing. Pavla Komjáthyho na funkciu prezidenta ŠKP Modrí Draci Košice sa uskutoční mimoriadna členská schôdza ŠKP Modrí Draci Košice dňa 20.12.2018 o 20:00 hod. v  TimeOut  Restaurant  & Café,  Mestská  krytá  plaváreň, Protifašistických  bojovníkov 4,  040  01, Košice.

Pozvánka a podklady k rokovaniu: