DOTÁCIA POSKYTNUTÁ MINISTERSTVOM VNÚTRA SR NA ROK 2021

DOTÁCIA POSKYTNUTÁ MINISTERSTVOM VNÚTRA SR NA ROK 2021

Účel : na financovanie zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky podľa zákona 526/2010 Z.z. § 2 písm. h)

Vyúčtovanie sprístupňujeme tu: UNITOP

Zdokladovanie tu: UNITOP výpisy z účtu